CSS podstawy

CSS Programowanie dodano: 5.05.2019
EDYCJA 22.05.2019

CSS
# Opis
* Każdy element
E F Element F który jest potomkiem E
E > F Element F jest dzieckiem F
E + F Element F jest bezpośrednio poprzedzany przez E
E ~ F element F poprzedzany przez E
E[atr] E z jakimkolwiek atrybutem
E[atr="w"] E z atrybutem w
E#ident E z id ident
p:first-line Pierwsza linijka akapitu p
p:first-letter Pierwsza litera akapitu p
E:enabled
E:disabled
E:active Chwila kliknięcia
E:hover
E:focus Gdy kursor jest w środku
E:checked
E:link
E:visited
E:first-child E:last-child , E:only-child
E:first-of-type E:last-of-type , E:only-of-type
E:not(.class)


Losowe zdjęcia


O sobie


gawronski
A.D. 2016

Lubię jazdę na rowerze, wspinaczkę, czytać książki i biegać. Studiowałem mechanikę i budowę maszyn oraz psychologię. Nie zostałem inżynierem ani psychologiem.