Basic Database Class

PHP Programowanie MySQL dodano: 5.05.2019
EDYCJA 28.05.2019

Simple and easy database class..

 1. class Database {
 2. public $isConnect;
 3. protected $database;
 4.  
 5. public function __construct($username = '', $password = '', $host = '', $dbname = '', $options = []){
 6. $this->isConnect = true;
 7. try{
 8. $this->database = new PDO('mysql:host='.$host.';dbname='.$dbname.';charset=utf8',''.$username.'',''.$password.'');
 9. // ustawiają żądanie, aby wszelkie błędy zapytania raportowane były jako wyjątki.
 10. $this->database->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
 11. // sql injection:
 12. $this->database->setAttribute(PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES, false);
 13. $this->database->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
 14. }
 15. catch(PDOException $e){
 16. $this->isConnect = false;
 17. throw new Exception($e->getMessage());
 18. }
 19. }
 20.  
 21. public function disconnect(){
 22. $this->database = NULL;
 23. $this->isConnect = false;
 24. }
 25.  
 26. public function getRow($query, $params = []){
 27. try{
 28. $stmt = $this->database->prepare($query);
 29. $stmt->execute($params);
 30. return $stmt->fetch();
 31. }
 32. catch(PDOException $e){
 33. throw new Exception($e->getMessage());
 34. }
 35. }
 36.  
 37. public function getRows($query, $params = []){
 38. try{
 39. $stmt = $this->database->prepare($query);
 40. $stmt->execute($params);
 41. return $stmt->fetchAll();
 42. }
 43. catch(PDOException $e){
 44. throw new Exception($e->getMessage());
 45. }
 46. }
 47.  
 48. public function insertRow($query, $params = []){
 49. try{
 50. $stmt = $this->database->prepare($query);
 51. $stmt->execute($params);
 52. return true;
 53. }
 54. catch(PDOException $e){
 55. throw new Exception($e->getMessage());
 56. }
 57. }
 58.  
 59. public function updateRow($query, $params = []){
 60. $this->insertRow($query, $params);
 61. }
 62.  
 63. public function deleteRow($query, $params = []){
 64. $this->insertRow($query, $params);
 65. }
 66.  
 67. } // end class
 68.  
 69. $db = new Database();
 70.  
 71. $db->disconnect();

Przykład użycia

 1. $getRow1 = $db->getRow("SELECT * FROM users WHERE id = ?",[1]);
 2. $getRow3 = $db->getRow("SELECT name FROM users WHERE email = ?" , ['wojtas86@gmail.com']);
 3.  
 4. $getRows = $db->getRows("SELECT * FROM users");
 5.  
 6. $isUser = $db->getRow("SELECT * FROM users WHERE name = ?" , ['Artur']);
 7. if(!$isUser){
 8. $insertRow = $db->insertRow("INSERT INTO users (name, pass, email) VALUES (?,?,?)", ['Artur', 'password', 'email@email.com'] );
 9. }
 10. else{
 11. echo '

  user istnieje

  '
  ;
 12. }
 13.  
 14. $updateRow = $db->updateRow("UPDATE users SET nick = ? WHERE id = ?", ['Nick test', 5]);
 15.  
 16. $deleteRow = $db->deleteRow("DELETE FROM users WHERE id = ? LIMIT 1 ", [3]);


Losowe zdjęcia


O sobie


gawronski
A.D. 2016

Lubię jazdę na rowerze, wspinaczkę, czytać książki i biegać. Studiowałem mechanikę i budowę maszyn oraz psychologię. Nie zostałem inżynierem ani psychologiem.